PROŚBA DO BOGA OJCA ŻYWEGO.
Proszę tutaj umieszczać swoje prośby do Boga Ojca Żywego, Co chcecie żeby Bóg Ojciec
zmienił w świecie i dla was? Proszę modlić się za zmarłych, Za papieża Jan Pawła II do Miłosierdzia Bożego, żebym wysłuchał waszych modlitw i je spełnił, żebym go i innych wskrzeszał i odmłodził, gdy zacznę rozliczać 2 (dwa razy) dzieci za wykonanie ziemskiej misji. Prosicie o pieniądze, a pieniądze leżą na polu w Malczycach. Prosicie o męża, żonę? Napisałem, kto, z kim powinien się łączyć? (w temacie matrymonialne) Te modlitwy należy odmawiać "Liczę na Ciebie Ojcze" „Ojcze Nasz”, „O Mój Jezu” "Koronkę do Miłosierdzia Bożego", na klęcząco przy trzech białych zapalonych świecach. Modlitwy są w temacie „Modlitwy”. Proszę modlić się po Nowemu. Modlicie się po staremu, na stojąco i trzymacie kciuki. Odmawiacie różaniec, na stojąco, koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwa na Anioł Pański, zapalacie świecę w oknie, chwilą ciszy czcicie jego, ich pamięć. Napisałem, kiedy, które i jak należy odmawiać modlitwy. W temacie trzeci promień, ujawniłem nowe tajemnice, kiedy będzie koniec świata?

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, CO WAM DAM TO MACIE, A CZEGO NIE DAM TO NIE MACIE. COŚ ZA COŚ, NIEMA NIC ZA DARMO. WSZYSTKO, CO DO TEJ PORY ŻEŚCIE ZBUDOWALI, BUDUJECIE, ZBURZYCIE JA MUSZĘ NAPRAWIĆ. ZERO TOLERANCJI DLA TYCH, CO NIE WIERZĄ. MODLITWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, WIARA W MIŁOSIERDZIE BOŻE, LICZĘ NA CIEBIE OJCZE CZYNIĄ CUDA.


NAPISAŁEM JAK MACIE SIĘ ZWRACAĆ DO BOGA OJCA? „LICZĘ NA CIEBIE OJCZE”. MOJE SŁOWA, POLECENIA I NAUKI SĄ DUCHEM I ŻYCIEM WIECZNYM, NIGDY JE NIE ZGŁĘBICIE, GDYŻ PRZEWYŻSZAJĄ ROZUM LUDZKI. BO SĄ NIEŚMIERTELNE, BO SĄ SŁOWEM ŻYCIA WIECZNEGO. BO MYŚLI MOJE NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI ANI WASZE DROGI MOIMI DROGAMI. BO JAK NIEBIOSA GÓRUJĄ NAD ZIEMIĄ, TAK DROGI MOJE - NAD WASZYMI DROGAMI I MYŚLI MOJE - NAD MYŚLAMI WASZYMI. NIE ROZUMIESZ, KTO ZNA GODZINĘ I DZIEŃ KOŃCA ŚWIATA? 

Kto się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu, ten jest automatycznie usuwany?
Kto nie przestrzega moich wskazówek, praw, poleceń i się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu? Ten jest automatycznie usuwany i nie będę odpowiadał na zadane pytanie? Zbudowałem stronę „pytania” "forum"(forum zostało zamknięte, bo diabeł się wpisywał, popisywał się swoją głupotą, umieszczał zdjęcia pornograficzne, pedofilii) żebyście zadawali pytania do mnie, żebyście mogli się dowiedzieć więcej o planie Bożym. Dlatego proszę tam zadawać pytania i przestrzegać moich poleceń. Patrzycie i nie widzicie, czytacie i nie rozumiecie, tylko kpiny sobie robicie. Zbudowaliście bożków i do nich modlicie się, takich jak "patron, opatrzność boża, zostań z bogiem, z panem bogiem, Maryja dziewica, Ojciec święty, intencje i inni", modlicie się do nich i dlatego wasze modlitwy nie są wysłuchane. Na innych stronach w kościołach pokazujecie bożka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pokłony, Jemu się kłaniacie i do niego modlicie się, papieża nazywacie Ojciec Święty, a Miłosierdzie Boże nazywacie sektą, przeklinacie i się wyśmiewacie, nie modlicie się, grzeszycie, usuwacie moje wpisy z księgi gości, nasza klasa. Wy Mi przekleństwa, wyśmiewanie się z Miłosierdzia Bożego a JA wam deszcz, trąby powietrzne, mrozy śnieg, trzęsienie ziemi, choroby, plagi. Dlatego wasze modlitwy nie zostają wysłuchane, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Musicie przestać grzeszyć i być posłuszni, tak jak był Jezus Chrystus. Jak nie przestaniecie grzeszyć, tak długo będę kary, zsyłał na was?  

 ZADAJE WAM PYTANIE - ŚLEPCZE, DOKĄD IDZIESZ TĄ
DROGĄ I GDZIE ONA CIEBIE DOPROWADZI I JAKI MASZ CEL ŻYCIA ZIEMSKIEGO?
CZY TE WASZE BOŻKI WAS POWIADOMIĄ 6 GODZIN WCZEŚNIEJ O KOŃCU ŚWIATA
I WSKRZESZĄ PAPIEŻA JANA PAWŁA II? NIE ROZUMIECIE, KTO ZNA GODZINĘ KOŃCA ŚWIATA? DZIĘKUJE BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND

Imie:

E-mail:

Numer:

Twoja prosba:  

 

Rok: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Imie: Piotr Cylapek Dodano: 2004/12/30
Prosba:
Bardzo prosze Pana Naszego Ukochanego Jezusa z Trzecim Promieniem o zdrowie dla mojej zony i synka, niech Pan Jezus otoczy ich swoja opieka i miloscia. Chce tez prosic o zdrowie i pomyslnosc dla mojego najlepszego kolegi Dominika, bo jest bardzo dobrym czlowiekiem i bardzo kocha zwierzeta. serdecznie pozdrawiam brata Panka Tadeusza i dziekuje za wspaniala strone o Milosierdziu Bozym

Imie: Jarek Dodano: 2004/12/28
Prosba:
Prosze przede wszystkim o zdrowie dla siebie i rodziny oraz zeby osoba ktora baaaaardzo lubie nie mniej mnie lubila :)

Imie: Jan Dodano: 2004/12/23
Prosba:
Prosze cie Panie, zebys przywrocil rozum mojej kolezance Kamili z pracy, bo go kiedys utracila. Caly czas tylko na GG klika, a komorki szare jej od tego obsychaja. Ulecz ja Panie Panku Tadeuszu, bo nie wie co czyni sobie. I nie ch poradzi sobie Kamila na szkoleniu, bo tepa jest ponad miare :(

Imie: Zyguœ Dodano: 2004/12/22
Prosba:
Bo¿e, proszê ciê o adopcjê. Jestem nawet do ciebie podobny :D

Imie: Urszula Dodano: 2004/12/11
Prosba:
Prosze o modlitwê za moj¹ siostrê Mariolê i przemianê serca dla niej i jej me¿a, wyzwolenie od na³ogów, wzajemn¹ mi³oœæ, wiernoœæ, pokój serca i mi³oœæ, o nawrócenie na nowe Miłosierdzie Boże. Bo¿e ratuj ich.

Imie: michal Dodano: 2004/12/09
Prosba:
prosze o kobiete ktora lubi sex, naprawde lubi a nie tylko gada...

Imie: Margaret Rybska Dodano: 2004/12/08
Prosba:
Chcem sprzedac 8 domow na MIESIAC.

Imie: Rafa³ Dodano: 2004/12/08
Prosba:
Proszê Ciê Panie Bo¿e o to aby kobieta któr¹ kocha³em , kocham i kochaæ zawsze bêde zrozumia³a to i da³a mi szanse na wspóln¹ przysz³oœæ.

Imie: Alram Dodano: 2004/12/08
Prosba:
Zeby ludzie byli dla siebie lepsi. Zeby przestali krzywdzic bliskich!!

Imie: Hania Dodano: 2004/12/04
Prosba:
ja bym prosi³ ¿eby autobusy lini komfortbus by³y bardziej punktualne i ¿eby w nich ciep³o by³o...i jeszcze prosze o to ¿eby tata nie wraca³ w nocy i nie k³ad³ sie do mojego ³ó¿ka

Imie: Krzysztof Dodano: 2004/12/04
Prosba:
Proszê Ciê panie Bo¿e o ³askê uzdrowienia dla naszego 11-miesiêcznego synka Kamilka

Imie: alek alek Dodano: 2004/12/03
Prosba:
Bo¿e prosze cie , o wieczne ¿ycie dla brata Panka !!Gdy¿ jest on mistrzem nad mistrzami , i wszyscy go kochamy !!Ave Maryja

Imie: Wojtek Dodano: 2004/12/01
Prosba:
Panie Boże prosze niech mi się przyśni 6 cyferek w kumulacji lotka (90mln mi wystarczy) !!!

Imie: Marianna Rokita Dodano: 2004/11/30
Prosba:
Proszê aby Rocco i Chocco odwiedzili Polskê poraz kolejny. Marianna Rokita

Imie: Miicha³ Dodano: 2004/11/17
Prosba:
Bo¿e dopomu¿ nie mam ju¿ si³y ¿yæ tak dalej mam ¿one która nie jest mi wierna mam mase d³ugów same problemy nic mi siê nie uk³ada moje zdrowie jest w stanie bardzo z³ym cierpie. Sam nie jestem zabardzo w porz¹dku ale wydaje mi siê ze jestem swiêty wobec osoby której slubowa³em wiernoœæ i jej tego dotrzymuje nadal Proszê Ciê Panie Bo¿e o jedno o wele ³aski dla mnie i mioje rodziny zm³ój siê nademn¹ i moj¹ rodzin¹ daj nam wszystkim du¿o zdrowia mi³oœci zrozumienia, Poprostu pomu¿ nam, Dziekuje Ci dobry Bo¿e za wszystko co dobre mnie w ¿yciu spotka³o

Imie: Szimek Dodano: 2004/11/15
Prosba:
Chcia³bym prosiæ o si³e i moc w walce z na³ogiem, gdy¿ jestem narkomanem (ale pocz¹tkuj¹cym gdy¿ pale jedynie kwiatostan konopii indyjskiej). B³agam pomó¿ Panie.

Imie: savine Dodano: 2004/11/14
Prosba:
Chce zdac egzaminy. Nie wiem jak Panie to zrobic. Staram si tak bardzo ale mam ciagle przeciwnosci losu. Tak bardzo mi na tym zalezy. Pomoz Panie

Imie: Monika Dodano: 2004/11/10
Prosba:
Proszê Ciê O Œwi¹tynio Bo¿ego Mi³osierdzia ¿eby mnie Mateusz Wójcik z Parafii Najœwiêtszego Imienia Jezus zaprosi³ na studniówkê... a jak nie to mo¿e byæ jego kolega Kamil...

Imie: Ewa Dodano: 2004/11/03
Prosba:
Prosze o nowy sens zycia dla siebie, o wskazanie mi swojego powolania, o szczere nawrócenie i odwage wyjscia z mroku w jakim obecnie twie.. prosze tez o zdrowie dla swojej rodziny, przede wszystkim dla mamy.

Imie: Marcin, FREEMAN Dodano: 2004/11/02
Prosba:
a ja chce tylko miec, bassa, fajna gitarke, piecyk, przester, kabek zwijany i tasme, dziekuje AMEN

Imie: Konrad Dodano: 2004/11/02
Prosba:
Prosze o to zeby sie jak najszybciej ozenil i wyprowadzil z lelewela :P Kocham cie KTCMM

Imie: Mela Dodano: 2004/10/24
Prosba:
Ja bym chciala prosic, o taki dobry aparat ( wiesz, canona) zebym zdjecia ladne mogla robic:) Noo..i jeszcze moze o podroz na Korsyke!

Imie: luki Dodano: 2004/10/18
Prosba:
o panie wp³yñ na swego s³uge brata panka w trójcy jedynego i prawdziwego ¿eby nie cenzurowa³ moich wierszy i próœb on ci bowiem da³ mi chyba bana na tej witrynie a ja owieczk¹ jestem zb³¹kan¹ która ju¿ nie wie czy ma modliæ sie o to do pana czy do panka

Imie: Basia Dodano: 2004/10/18
Prosba:
PrzyjdŸ do mnie, bo jesteœ fajny. Chcia³abym bli¿ej Ciê poznaæ!!!!!!!!!! Proszê nie ignoruj mojej proœby !!!

Imie: Milosz Dodano: 2004/10/18
Prosba:
o 10 tys na naprawe samochoduy....

Imie: adam Dodano: 2004/10/18
Prosba:
Proszê o zdrowie dla mojej rodziny i dla mnie! ¿ebym dalej mia³ pracê i si³ê na dalsze ¿ycie w pokoju!¿ebym dozy³ 100 lat w zdrowio u szczêœciu !

Imie: Mariusz Dodano: 2004/10/18
Prosba:
A ja Panie Bo¿e bardzo proszê o piêkn¹ i dobr¹ ¿onê, ¿ebyœmy siê bardzo kochali do kresu tego ¿ycia, a tak¿e na tamtym œwiecie. Dziêkujê :)

Imie: Maciej Dodano: 2004/10/16
Prosba:
Uprzejmie proszê o Maybaha takiego jak ma ojciec Rydzyk i jeszcze o troszkê kasiorki, ¿eby mo¿na by³o zalaæ czasami do pe³na.....

Imie: Siergiei Dodano: 2004/10/16
Prosba:
mam nadzieje ze to przeczytasz mati chcialbym powiedziec ze chcialbym zebys sie w koncu ze mna umówil .. Prosze Boga Ojca o to zebys chcial byc ze mna ...

Imie: Daniel Dodano: 2004/10/11
Prosba:
panie bo¿e b³agam Cie o to abym byl królem rocka

Imie: Wac³aw Dodano: 2004/10/11
Prosba:
Proszê, ¿eby z nieba zamiast deszczu lecia³o czasem co¶ mocniejszego (mo¿e byæ coca-cola, ale wola³bym szczerze piwo, najlepiej królewskie). Proszê mnie poinformowaæ wcze¶niej mailem, przygotujê naczynia. Dziêkujê

Imie: przemys³aw Dodano: 2004/10/09
Prosba:
o to ¿ebym do lata stówke ciska³ na klate i robote ¿ebym znalaz³ i zdrówko dla rodziny i zeby w szkole jao s sprawe popchn¹æ

Imie: Iwona Dodano: 2004/10/09
Prosba:
Proszê o zdrowie dla Krzysia,oby nie przydarzy³o siê jemu nic wiêcej z³ego, o poprawê jego dotychczasowego stanu. Proszê te¿ o szczêœcie dla Niego i dla siebie oraz dla ca³ej Rodziny

Imie: Kwiryniusz Dodano: 2004/10/07
Prosba:
proszê, aby moja ciocia Anthemina posz³a po rozum do g³owy i wróci³a na GL, bo wszyscy za Ni¹ bardzo têsknimy. Ciotuchno, wróæ kochana i przynieœ ukojenie z³amanym serduszkom dziateczków Twych.

Imie: Ma³gosia Dodano: 2004/10/05
Prosba:
Proszê o pozytywne za³atwienie sprawy mieszkaniowej, o szczêœcie w rodzinie, wyzwolenie z na³ogów, zdrowie dla wszystkich i ¿eby wreszcie w naszym ¿yciu zaczê³o siê uk³adaæ. Proszê tak¿e o ³askê nieba dla mojego zmar³ego Taty.

Imie: Marcik Dodano: 2004/10/04
Prosba:
Proszê o szczêœcie dla mnie i mojej ca³ej rodziny. Aby moja przbabcia po¿y³a jeszcze du¿o lat. O spokój, mniej cierpienia i wiêcej zrozumienia dla mojej rodziny.

Imie: BUmBum Dodano: 2004/09/30
Prosba:
WeŸcie se ludzie jaj nie róbcie

Imie: Daniel Dodano: 2004/09/30
Prosba:
Prosze o pomyslna operacje glowki Sarusi, o wiare, nadzieje i spokoj w tych szczegolnych dla Niej chwilach. O zaufanie i powierzenie swojego zycia Bozej opiece. Prosze Boga o Jego obecnosc i uczestnictwo w cierpieniu Sarusi.

Imie: sloniu_21 Dodano: 2004/09/28
Prosba:
Zebym znalazl mieszkanie w Zabrzu, ciekawa, niebanalna prace i mogl uszczesliwic jak najwieksza ilosc kobiet w ciagu najblizszych 5 miesiecy.

Imie: Zbigniew Dodano: 2004/09/26
Prosba:
Proszê o modlitwê o uzdrowienie z ciê¿kiej choroby moj¹ mamê, ulgê w cierpieniu, pokój Bo¿y dla niej i calej rodziny. Bóg zap³aæ.

Imie: Wojtuœ Dodano: 2004/09/20
Prosba:
Drogi Panie Bo¿e, spraw aby plony marichuany w moim ogródku w tym roku by³y wyjatkowo owocne i ¿ebym zarobi³ na handlu Amfetamin¹ i LSD tyle piêniedzy, ile ma o. Tadeusz Rydzyk. Bóg zap³aæ

Imie: rolnik Dodano: 2004/09/12
Prosba:
nasze kolko medlitewne prosi aby figurka zaczela wreszcie gadac bo juz nas meczy bezmyslne gapienie sie na nia.

Imie: Micha³ Dodano: 2004/09/08
Prosba:
Proszê o zdanie egzaminu. Mam go jutro i nic siê nie uczy³em, ale widz±c trzeci promieñ jestem pewien, ¿e zdam. Z góry dziêkujê.

Imie: beduin Dodano: 2004/09/04
Prosba:
Prosze Cie o ³aske zebym mial d³ug¹ laske

Imie: Piotr Dodano: 2004/09/03
Prosba:
Proszê o pokój na œwiecie.

Imie: madbik Dodano: 2004/08/31
Prosba:
prosze o stan komunistyczny w U.S.A.

Imie: Antoni Dodano: 2004/08/02
Prosba:
Ja bym prosi³ co by siê zmieni³o na lebsze. Zeby minister Janik zacz¹³ siê przejmowaæ losem szarego rolnika i aby Dyscyplina i Szacunek wypar³y leserstwo i pijañstwo. Dowidzenia pañstwu, pozdrawiam!

Imie: Zenon Dodano: 2004/07/29
Prosba:
Proszê o dodatkowych 7 cm we wzwodzie, by uszczêœliwiæ moj¹ Eustachê

Imie: Szyszak Dodano: 2004/07/26
Prosba:
chce zeby ludzie przestali miec doly, zeby prezydentem zostal andrzej lepper, a premierem roman giertych, zas lpr i samoobrona powinny sie polaczyc w lige samoobrony polsich rodzin i odbudowac polske zniszczona przez komunizm i brak wiary w boga

Imie: urszula Dodano: 2004/07/24
Prosba:
Bo¿e przyjæ mi z pomoc±. Proszê pomóz mi znale¼æ odpowiedni± dla mnie pracê, obdarz darami Ducha ¦w, abym zda³a zaleg³e egzaminy i napisa³a i obroni³a pomyslnie pracê magistersk±. Powierzam te¿ moje zycie osobiste. Proszê prowad¼ mnie i wska¿ mê¿a. Czy jest nim Janek. Dziêkujê. Jezu ufam Tobie.

Imie: driler killer Dodano: 2004/07/21
Prosba:
Panie Bo¿e. Prosze ciê aby tacy ludzie jak ojciec Panek zostali przez ciebie zbawiemi. On jest moim autorytetem i niech tak zostanie do koñca moich dni.

Imie: Wienio Dodano: 2004/07/19
Prosba:
Prosze zeby kobieta, ktor¹ tak bardzo kocham nareszcie to zauwa¿y³a i odwzajemni³a to:))))

Imie: Burn Dodano: 2004/07/18
Prosba:
Panie Bo¿e proszê Ciê abys skaza³ tych (http://anime.com.pl/gallery.php?view=gvydagrB) dewiantów na srogie ognie piekielne. Dziêkujê, Twój wyznawca.

Imie: michal Dodano: 2004/07/16
Prosba:
chcial bym aby kobieta mojego zycia ktora kocham do mnie wrocila

Imie: Oto Dodano: 2004/07/08
Prosba:
Proszê Ciebie Bo¿e, aby jakiœ bo¿y grom z jasnego nieba grzmotn¹ w ten nasz przecudowny rz¹d Polski i ten nasz ³apówkarski klerykowski koœció³. Wszêdzie narodzili siê z³odzieje i to jest wielka rodzina. Niech ten grzmot ocali nas od cierpienia, którzy wierz¹ w Ciebie i buduj¹ nowe Mi³osierdzie Bo¿e. Amen

Imie: sebastian Dodano: 2004/07/02
Prosba:
chcialbym poznac jakas fajna dziewczyne i wygrac kase

Imie: osado Dodano: 2004/06/30
Prosba:
chce umrzec

Imie: Ateista Dodano: 2004/06/22
Prosba:
Proszê o wieczny odpoczynek pana ksiêdza Rydzyka aby ju¿ludzi nie oszukiwa³, i o upadek radia Maryja, Oraz upadek Koœcio³a Katolickiego Aby ju¿ ludzi nie wyzyskiwa³

Imie: Arek Dodano: 2004/06/07
Prosba:
Proszê Ciê Panie Bo¿e o to aby u³o¿y³o mi sie ¿ycie z dziewczyn¹ z która obecnie jestem i abym móg³ wkoñcu znaleŸæ pracê

Imie: S³awek Dodano: 2004/06/05
Prosba:
Prosze cie panie Bo¿e o Natalie ¿eby mnie nie opuszcza³a by sie przekona³a ¿e jestem jej warty Posze! by poczu³a jednak coœ do Mnie Prosze te¿ o zdanie matury AMEN

Imie: Bartex Dodano: 2004/06/03
Prosba:
Chce mieæ wypas komp 1 miejsce w seti super prace i du¿ó kasy i dobrze sie uczyæ zw¹³szcza z matmy i bym mia³ super farta a nie pecha i jak¹œ fajn¹ laskê:D

Imie: PAJQ Dodano: 2004/05/31
Prosba:
Prosze o 5 na jutrzejszym sprawdzianie z matematyki, dla mnie i ca³ej mojej klasy. Oprócz Bartka który ma dostaæ 1. Z góry dziêki.

Imie: kaska Dodano: 2004/05/31
Prosba:
abym wkoncu zdala ta bude

Imie: nicole Dodano: 2004/05/27
Prosba:
Nie rozumiem dlaczego tacy glupcy sie wysmiewaja i zarty sobie robia z rzeczy waznych, z wiary i planu Bozego? Glupcze - jeden z drugim --- Jak nie wierzysz w Boga to sie nie wpisuj i nie rob posmiewiska z siebie. Jeszcze cie kara spotka, a wtedy jak " Trwoga to do Boga " . Balwan sie wpisuje i wypisuje glupoty i mysli , ze inni sie smieja i lubia jego wypowiedzi. Wstydze sie i brzydze toba - idioto! Zarazem zal mi, ze nie masz rozume w odpowiednim miejscu i widzisz - juz cie P. Bog ukaral, bo masz pust leb. Zamiast wypisywac bzdury wez sie w karb i zapisz sie do szkoly, bo nic z ciebie nie bedzie, a jakie bedziesz mial zycie ???? Takie jak sobie poscielesz. Wiec posluchaj i przemysl swoje glupoty iiii padaj na kolana przed Bogiem i blagaj o przebaczenie !!!!!! Durniu jeden !!!!!

Imie: Zbysiu Dodano: 2004/05/27
Prosba:
Chciea³bym aby Gryf S³upsk zdoby³ mistrzostwo polski w pi³ce no¿nej i ¿eby Arka Gdynia spad³a do C-klasy.

Imie: Rapsodia Dodano: 2004/05/24
Prosba:
Hmm no to ja proszê o to ¿ebym wreszcie wyzdrowia³a...troche kasy te¿ siê przyda,lubiê graæ w zdrapki wiêc mo¿e chocia¿ 2 z³ote?:)a tak poza tym to o pokój na œwiecie itp:)

Imie: Micha³ Dodano: 2004/05/17
Prosba:
Panie bo¿e chce wygraæ jakomœ kase w totku. Z góry dzieki Pozdrawiam Micha³

Imie: MARCIN Dodano: 2004/05/11
Prosba:
Prosze, przynies mi piwko z lodowki, bo tak nie chce mi sie wstac. Jezeli uda Ci sie zabrac solone orzeszki, ktore stoja na komodzie, to bede chwalil Twe imie po wsze czasy. Amen!

Imie: Gigol Dodano: 2004/05/08
Prosba:
Prosze o pomoc przy wychodzeniu z cia³a (Próbuje codziennie) o zwiêkszenie liczby œwiadomych snów oraz postêp w medytacji i Hunie

Imie: Patryk Skiba Dodano: 2004/05/08
Prosba:
Panie! Dziêkujê Ci za to, ¿e budujesz now¹ wiarê i jestem za to Ci wdziêczny. Nie spe³niaj marzeñ cz³owieka, któr nie zas³y¿y³ na to, niech rachuje za swoje grzechy. Bêdê siê modli³, aby twoja, nasza wiara mia³a jak najwiêcej ludzi.

Imie: bzdziocha Dodano: 2004/05/05
Prosba:
chcialabym zmadrzec! Z gory dziekuje

Imie: Garnek Dodano: 2004/04/28
Prosba:
Panie bo¿e proszê o ma³o a mianowicie o now¹ "c"klase ³adny domek nie za duzyu jakies 500m2 fajna prace tak za 20 tys miesiecznie i o nowe serce i fajna dziewczsyne i zebym zyl wiecznie amen

Imie: £ukasz Dodano: 2004/04/27
Prosba:
Bo¿e proszê ciê o to abym zada³ maturê, o to aby byjaœni³a siê sprawa z Monik¹ i o to aby lepiej powodzi³o siê mojej rodzinie

Imie: PeGieEr Dodano: 2004/04/22
Prosba:
a ja bym chcial nowe gumace i plytkie mezo

Imie: Ziuta Dodano: 2004/04/18
Prosba:
Ostatnio nie mam miesi¹czek, a nie jestem w ci¹¿y. Czy¿by to mia³ byæ koniec œwiata?!? Pomó¿.

Imie: Zbigniew Dodano: 2004/04/18
Prosba:
O wielebny Ojcze niech przez Twoje wstawiennictwo i inni zaufaj¹ mi³osierdziu i odkryj¹ w Tobie Proroka, i¿byœ z datków naszych wybudowa³ wspania³¹ œwi¹tyniê i zb³¹kanych nawróciæ pod swoimi skrzyd³ami raczy³.

Imie: Kasia Dodano: 2004/04/13
Prosba:
B³agam o modlitwê. M¹¿ pokocha³ inn¹ kobietê, myœli o rozstaniu a mnie nachodz¹ myœli samobójcze. Nie umiem sobie z tym poradziæ.

Imie: Razide Dodano: 2004/04/12
Prosba:
prosze o smierc dla wszystkich i wieczne meki w ogniu piekielnym

Imie: Marcin Dodano: 2004/04/06
Prosba:
Proszê Ciê o niesamowite szczêœcie na automatach do gry. O niebotyczne wygrane! I o wiêcej szczêœcia z dziewczynami. Wiem ze ¿yczenia wydaj¹ siê prymitywne ale ..... chyba da siê zrobic!?

Imie: kciekawy Dodano: 2004/04/06
Prosba:
Panie spraw zebym nie dosta³ powyzej 8 miesiêcy

Imie: OziS Dodano: 2004/04/04
Prosba:
¯eby te moje durne ¿ycie siê jakoœ u³o¿y³o

Imie: Angelika Dodano: 2004/04/04
Prosba:
Panie Bo¿e, proszê Ciê, aby na tym œwiecie nie by³o wojen!

Imie: oliwia Dodano: 2004/04/03
Prosba:
prosze cie boze o to zebys spe³ni³ moje najwieksze marzenie zycia - wiesz na pewno o co chodzi , czekam na to wytrwale .

Imie: kwak Dodano: 2004/03/26
Prosba:
chcê umrzeæ. Amen

Imie: Jacek Dodano: 2004/03/26
Prosba:
Ja ju¿ mam to co chcia³em ale proszê o to ¿eby to siê nigdy nie skoñczy³o.

Imie: MS Dodano: 2004/03/24
Prosba:
a ja prosze o pomoc w napisaniu magisterki, pierwszej i nastepnej, o mieszkanie i samochod (zeby jakos normalnie zaczac zyc...) o zdrufko, duzo kasy, porzadnej dziewczyny i lut szczescia. dzieki.

Imie: Ania Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Prosze o czwart¹ osobê do brydza, najlepiej wysokiego bruneta z blizn¹ na ³uku brwiowym...

Imie: Magdalena Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Prosze o to, ¿eby siê do mnie wreszcie odezwa³ kuzyn Wojtek z Gdañska ;)))

Imie: ziomek Dodano: 2004/03/24
Prosba:
a co mi to da ze mi dasz znac 6 godzin wczesniej hehehehehe

Imie: ja;) Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Chcia³abym czarn¹ Calibrê , mózg dla siostry, fajnego faceta, dom z basenem i cosik jeszcze jako bonus:):):)

Imie: maciek Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Prosz? Ci? Bo?e Wszechmog?cy, ?eby licytuj?cy nie byli tacy sk?pi i licytowali wy?sze stawki na moich aukcjach na Allegro. Szcz??? Bo?e! Amen.

Imie: Kamil Dodano: 2004/03/24
Prosba:
A ja prosze o zaliczenie laborek z fizyki :) i wszystkiego co mam zalegle :) i o zdrowie dla kolegi i zeby Michal i Slawek nie pil za duzo :D I zeby Zub nie byl gejem.

Imie: Ferdek Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Prosze Cie Ojcze, abym zdal wreszcie egzaminy u tego szatana Wagenknechta. Amen

Imie: Ashel Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Panie boze prosze o kontakt telefoniczny. 609 297 410 czekam. Twoj wierny. Amen

Imie: sloniu_21 Dodano: 2004/03/24
Prosba:
Prosze, zeby Janek W. znalazl wreszcie dziewczyne, bo od ciaglej nauki dostal juz kociej mordy.

Imie: marck Dodano: 2004/03/24
Prosba:
A bym prosil o samonaprowadzie raila w Q3 i auto quada, bo mnie wnerwia, ze zawsze musze sam po niego chodzic.

Imie: ada¶ Dodano: 2004/03/23
Prosba:
Chcê wiecej takich stron :P

Imie: ernidok Dodano: 2004/03/22
Prosba:
chcia³bym mieæ samochód Subaru Impreza WRX STI (nowe) hehe.

Imie: zdzislaw Dodano: 2004/03/21
Prosba:
prosze o fajna zdzislawe

Imie: Tya Dodano: 2004/03/18
Prosba:
Chcialbym byc prezydentem USA. Miec za zone kleopatre. I zeby Pamela Anderson byla calkiem plaska

Imie: katarzyna Dodano: 2004/03/16
Prosba:
chcê byæ cholernie bogata

Imie: Magdalena M Dodano: 2004/03/16
Prosba:
Proszê bardzo o pozytywne zdanie egzaminu z procedur KPA i osi¹gniêcie najlepszego wyniku z ca³ego grona podchodz¹cych do egzaminu i szczêœcia dla mojego ch³opaka Rados³awa i powodzenia w roli.

Imie: Paulina Dodano: 2004/03/16
Prosba:
O NATCHNIENIE DUCHA ŒWIÊTEGO, POMOC PRZY PISANIU PRACY MATURALNEJ

Imie: dadi Dodano: 2004/03/15
Prosba:
Proszê o dobr¹ ¿onê, co by gotowa³a, pra³a, sprz¹ta³a i tania³a. Chcia³bym spêdziæ wiêkszoœc mojego ¿ycia w dobrym Towarzystwie. A ja obiecuje - bede wynosil smieci. Amen

Imie: lukasz Dodano: 2004/03/15
Prosba:
chcialbym dostac motor

Imie: Ania Dodano: 2004/03/14
Prosba:
Drogi Ojce ! Moje rodzice wyjechali z Polski na "chleb" w 1935 roku. Mojego tatusia zabraly do Anglii w wojne. Tam byl rany. Potem pracowal 32 lata jako gornik. Cala rodzina wyjechala po calym swiecie. Mam brata blizniaka, ktory choruje. W 2003 roku, odkryli mi w pracy ze mam "sarkoidoza-sarkoidosis". Bardzo prosze o powrot zdrowia, energii zeby moglam jeszcze pracowac do 65 lat. Mama ma 91 lat. Prosze o zdrowie dla calej rodziny, moich dzieci i mojego meza. Zeby tez byl spokuj na Swiecie i wiecej usmiechu, wiecej slonca, wiecej ciepla w sercu, zeby ludzie sobie pomagali. Niech zyje nasz Papierz, niech zyje Polska, niech zyje Polonia ! Z Bogiem i gorace podziekowania.

Imie: tomek Dodano: 2004/03/12
Prosba:
co by sie osoba najdrozsza nigdy o mnie martwic sie nie musiala i przykrosci zadnych nie zaznala...

Imie: Iza Dodano: 2004/03/12
Prosba:
Panie Bo¿e Proszê Ciê ¿eby na ca³ym œwiecie zapanowa³ pokój, Zeby wszyscy ludzie byli zdrowi i szczêsliwi. Proszê Ciê ¿ebym mia³a w³asny dom, ¿eby wszystko uk³ada³o siê dobrze i ¿ebym ja i rodzina by³a zdrowa.

Imie: Andrzej Dodano: 2004/03/12
Prosba:
Jak zrywam siê z kwadratu, i naginam na melan¿ zawsze godzinê szukam towaru. Spraw panie Bo¿e, ¿eby Chiñczyk zawsze sta³ na rogu jak chcê kupiæ mariê i ¶cie¿kê.

Imie: Pokorny Dodano: 2004/03/12
Prosba:
Prosze ciê o wszechmog¹cy i wszechobecny bracie Panku, aby ksiê¿a przestali posuwac m³ode dzieci, bo to bardoz nei³adnie. Prosze ciê równie¿ o to aby ca³y kler przesta³ brac pieni¹dze od uczciwych ludzi na budowe koscio³a, a wydaje na prostytutki. Proszê cie o wielki panie abys sprawi³ ¿eby nie by³o wiecej cudów nie wynik³ych z twej woli, chodzi mi tu o zespó³ downa czy inne choroby genetyczne.

Imie: Daniel Dodano: 2004/03/11
Prosba:
Uprzejmie prosze o poprawne ustawienie kodowania polskich znaków.Przez "krzaki" prosby moga zostac zle zinterpretowane, i dopiero bedzie klops !

Imie: Leszek Dodano: 2004/03/11
Prosba:
Drogi Ojcze, o Wyrocznio, o Promieniu Niebieski. Porazi³y mnie twe œwiête s³owa. Ojcze Twoje przepowiednie o koñcu œwiata zaczynaj¹ siê spe³niaæ. Platforma Obywatelska ju¿ zaczyna traciæ poparcie, straci³a 2%. Wstydzê siê tego ale podniecaja mnie nagie kobiety, szczegolnie jak s¹ tam wygolone, i sie onanizuje. Koniec chyba jest juz bliski!!!! Proszê ciê ostrze¿ mnie wczeœniej ni¿ na 6 godzin. Zap³ace ci za ka¿d¹ godzinê tyle ile zarabiam w godzinê. Proszê ciê bracie. I ¿ycze wielu sukcesow.

Imie: Gierek Dodano: 2004/03/07
Prosba:
Chcia³bym prosic o to zeby trudy brata Panka Tadeusza Edmunda jakie w³o¿y³ w tê stronê zosta³y wynagrodzone po 100kroæ... Proszê te¿ aby wino nadal smakowa³o a imprezy w uchu by³y przednie. A takze o pokój na œwiecie i zeby Kwaœniewska przegra³a wybory.

Imie: neurofunk(drug'n'bass;) Dodano: 2004/03/07
Prosba:
chce wiecej takich kurwa stron:))) pozdrawiam pomyslodawce:___

Imie: Gangbang Dodano: 2004/03/01
Prosba:
Prosze uprzejmie Bracie Panku Tadeuszu Edmundzie o jakies nowe filmiki do mojej kolekcji, interesuj¹ mnie szczególnie pozycje z Markiem Davisem i powiedzmy Brian¹ Banks :)

Imie: MM Dodano: 2004/02/29
Prosba:
Chcialbym prosic o gitarê bassow¹ i jak¹œ fajna dziewczyne. Amen

Imie: Angelika Dodano: 2004/02/26
Prosba:
Panie Bo¿e Nasz, Ojcze Niebieski, Pokornie Ciê B³agam Aby Na Tym Œwiecie, Na Którym Jesteœ W³adc¹ Nie By³o Wojen..

Imie: Belial Dodano: 2004/02/21
Prosba:
Prosze, aby Bog was wyleczyl

Imie: beata Dodano: 2004/02/11
Prosba:
skoro juz wolno tu o cos prosic, to ja korzystajac z okazji poprosze o aktualne badania psychiatryczne zalozyciela strony, ktore z pewnoscia potwierdza moja diagnoze. prosze!

Imie: penis Dodano: 2004/02/05
Prosba:
o przedluzenie stosunku plciowego

Imie: MiToJaCQ Dodano: 2004/01/26
Prosba:
O co ja mogê prosiæ... Jestem trochê egoist¹. Bo¿e pomó¿ mi doprowadziæ moje sprawy do koñca, abym nie by³ tak g³upi, by odpuœciæ sobie marzenia i obowi¹zki. B³agam Ciê o zdrowie dla mnie, mojej rodziny (pieska te¿ tam zaliczam- wierzê, ¿e on te¿ ma duszê, w koñcu jest twoim wytworem) i wszystkich, którzy w Ciebie wierz¹. A tych co nie wierz¹, zachêcaj do siebie, obdarzaj¹c zdrowiem. :)

Imie: Feh Dodano: 2004/01/17
Prosba:
Chcê, ¿eby Projekt Manga upad³a, gdy¿ sk³ada siê z ludzi czcz¹cych fetysze i o splamionych, czarnych sercach z kamienia.

Imie: Madzia Dodano: 2004/01/15
Prosba:
Bardzo proszê Ojca Tadeusza Panka, o modlitwe, ¿eby te s¹dne dni nie wypad³y w czasie wakacji, bo moge niezd¹¿yæ wróciæ do domu i siê ubezpieczyæ (prosze o adres dobrego zak³adu ubezpieczeñ i informacje czy dni nast¹pi¹ szybko, bo nie wiem czy mam inwestowaæ w fundusz emerytalny) Z Guru dziêkuje (i prosze o podanie najlepszej marki wódki bia³ej i rozmira kieliszka do picia) Serdecznie pozdrawiam przy okazji mamê i tatê i prosze o modlitwe bo oni nie chc¹ ze mn¹ piæ. Amen (Po reszte odezwe siê jutro) Pa Pa

Imie: Babicz Dodano: 2004/01/14
Prosba:
Chce ¿eby by³o lepiej

Imie: OLO Dodano: 2004/01/12
Prosba:
CHCÊ DU¯O KASY !!!!!!!!

Imie: £ukasz Dodano: 2004/01/06
Prosba:
Panie Bo¿e prosze cie o pokój na Bliskim Wschodzie a takze o to ¿eby wkoñcu dziewczyny przesta³y mnie raniæ...dziêki

Imie: Pawel Dodano: 2004/01/06
Prosba:
Moje prozby sa banalne: potrzebuje jedynie wyleczenia z banalnej dolegliwoosci która bardzo mnie meczy, oraz pracy aby godnie zyc. Reszte sam potrafie zrobic Amen

Imie: Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano: 2004/01/05
Prosba:
Zbudowaliœcie bo¿ków i do nich siê modlicie, takich jak "patron, opacznoœæ bo¿a, Maryja dziewica, intencje i inni", modlicie siê do nich i dlatego wasze modlitwy nie s¹ wys³uchane, a boga ojca ¿ywego przeklinacie. Nadu¿ywacie mojego imienia. Na innych stronach w koœcio³ach pokazujecie bo¿ka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pok³ony, jemu siê k³aniacie i do niego siê modlicie. Dlatego wasze modlitwy nie zostaj¹ wys³uchane. ZADAJÊ WAM PYTANIE CZY TE WASZE BO¯KI WAS POWIADOMI¥ 6 GODZIN WCZESNIEJ O KOÑCU ŒWIATA? NIE WIECIE KTO ZNA GODZINĘ I DZIEŃ KOŃCA ŚWIATA? DZIEKUJÊ BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND.

Imie: mateusz Dodano: 2004/01/02
Prosba:
ej nie podobaja mi sie te brednie jakie ktos tu na tej stronie wypisuje. ktos se jaja robi i ma prawo ale ja skorzystam i napisze ze .. ze .... ze mnie ona nie smieszy, pozdrawiam i z Bogiem