PROŚBA DO BOGA OJCA ŻYWEGO.
Proszę tutaj umieszczać swoje prośby do Boga Ojca Żywego, Co chcecie żeby Bóg Ojciec
zmienił w świecie i dla was? Proszę modlić się za zmarłych, Za papieża Jan Pawła II do Miłosierdzia Bożego, żebym wysłuchał waszych modlitw i je spełnił, żebym go i innych wskrzeszał i odmłodził, gdy zacznę rozliczać 2 (dwa razy) dzieci za wykonanie ziemskiej misji. Prosicie o pieniądze, a pieniądze leżą na polu w Malczycach. Prosicie o męża, żonę? Napisałem, kto, z kim powinien się łączyć? (w temacie matrymonialne) Te modlitwy należy odmawiać "Liczę na Ciebie Ojcze" „Ojcze Nasz”, „O Mój Jezu” "Koronkę do Miłosierdzia Bożego", na klęcząco przy trzech białych zapalonych świecach. Modlitwy są w temacie „Modlitwy”. Proszę modlić się po Nowemu. Modlicie się po staremu, na stojąco i trzymacie kciuki. Odmawiacie różaniec, na stojąco, koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwa na Anioł Pański, zapalacie świecę w oknie, chwilą ciszy czcicie jego, ich pamięć. Napisałem, kiedy, które i jak należy odmawiać modlitwy. W temacie trzeci promień, ujawniłem nowe tajemnice, kiedy będzie koniec świata?

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, CO WAM DAM TO MACIE, A CZEGO NIE DAM TO NIE MACIE. COŚ ZA COŚ, NIEMA NIC ZA DARMO. WSZYSTKO, CO DO TEJ PORY ŻEŚCIE ZBUDOWALI, BUDUJECIE, ZBURZYCIE JA MUSZĘ NAPRAWIĆ. ZERO TOLERANCJI DLA TYCH, CO NIE WIERZĄ. MODLITWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, WIARA W MIŁOSIERDZIE BOŻE, LICZĘ NA CIEBIE OJCZE CZYNIĄ CUDA.


NAPISAŁEM JAK MACIE SIĘ ZWRACAĆ DO BOGA OJCA? „LICZĘ NA CIEBIE OJCZE”. MOJE SŁOWA, POLECENIA I NAUKI SĄ DUCHEM I ŻYCIEM WIECZNYM, NIGDY JE NIE ZGŁĘBICIE, GDYŻ PRZEWYŻSZAJĄ ROZUM LUDZKI. BO SĄ NIEŚMIERTELNE, BO SĄ SŁOWEM ŻYCIA WIECZNEGO. BO MYŚLI MOJE NIE SĄ MYŚLAMI WASZYMI ANI WASZE DROGI MOIMI DROGAMI. BO JAK NIEBIOSA GÓRUJĄ NAD ZIEMIĄ, TAK DROGI MOJE - NAD WASZYMI DROGAMI I MYŚLI MOJE - NAD MYŚLAMI WASZYMI. NIE ROZUMIESZ, KTO ZNA GODZINĘ I DZIEŃ KOŃCA ŚWIATA? 

Kto się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu, ten jest automatycznie usuwany?
Kto nie przestrzega moich wskazówek, praw, poleceń i się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu? Ten jest automatycznie usuwany i nie będę odpowiadał na zadane pytanie? Zbudowałem stronę „pytania” "forum"(forum zostało zamknięte, bo diabeł się wpisywał, popisywał się swoją głupotą, umieszczał zdjęcia pornograficzne, pedofilii) żebyście zadawali pytania do mnie, żebyście mogli się dowiedzieć więcej o planie Bożym. Dlatego proszę tam zadawać pytania i przestrzegać moich poleceń. Patrzycie i nie widzicie, czytacie i nie rozumiecie, tylko kpiny sobie robicie. Zbudowaliście bożków i do nich modlicie się, takich jak "patron, opatrzność boża, zostań z bogiem, z panem bogiem, Maryja dziewica, Ojciec święty, intencje i inni", modlicie się do nich i dlatego wasze modlitwy nie są wysłuchane. Na innych stronach w kościołach pokazujecie bożka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pokłony, Jemu się kłaniacie i do niego modlicie się, papieża nazywacie Ojciec Święty, a Miłosierdzie Boże nazywacie sektą, przeklinacie i się wyśmiewacie, nie modlicie się, grzeszycie, usuwacie moje wpisy z księgi gości, nasza klasa. Wy Mi przekleństwa, wyśmiewanie się z Miłosierdzia Bożego a JA wam deszcz, trąby powietrzne, mrozy śnieg, trzęsienie ziemi, choroby, plagi. Dlatego wasze modlitwy nie zostają wysłuchane, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Musicie przestać grzeszyć i być posłuszni, tak jak był Jezus Chrystus. Jak nie przestaniecie grzeszyć, tak długo będę kary, zsyłał na was?  

 ZADAJE WAM PYTANIE - ŚLEPCZE, DOKĄD IDZIESZ TĄ
DROGĄ I GDZIE ONA CIEBIE DOPROWADZI I JAKI MASZ CEL ŻYCIA ZIEMSKIEGO?
CZY TE WASZE BOŻKI WAS POWIADOMIĄ 6 GODZIN WCZEŚNIEJ O KOŃCU ŚWIATA
I WSKRZESZĄ PAPIEŻA JANA PAWŁA II? NIE ROZUMIECIE, KTO ZNA GODZINĘ KOŃCA ŚWIATA? DZIĘKUJE BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND

Imie:

E-mail:

Numer:

Twoja prosba:  

 

Rok: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Imie: Marcin Dodano: 2003/12/22
Prosba:
Prosze o zdrowie dla mojej coreczki Patrycji, aby wyzdrowiala i prawidlowo sie rozwijala.

Imie: samoobrona Dodano: 2003/12/09
Prosba:
Boze kochamy Cie choc w zyciu codziennym czesto zapominamy o Tobie, a jak \"trwoga to wtedy do boga \" Panie Boze prosimy Ciebie, ¿eby Andrzej Lepper zostal prezydentem Polski, a samoobrona wyprzedzila SLD i wygrala wybory. Prosimy o pokoj na calym swiecie i Milosierdzie Boze dla nas wszystkich. Prosze Ciebie Boze, nie opuszczaj nas ludzi bezsilnych i slabych. Lacz nas jak tylko mozesz, bo my Cie kochamy i POTRZEBUJEMY ! Samoobrona wierzy w Ciebie. Bo Cie kocha i wierzy w Twoje MILOSIERDZIE, ZE OTRZYMAMY TO, O CO PROSIMY. Dziêkujemy bardzo.

Imie: Piotr Dodano: 2003/11/30
Prosba:
Panie Bo¿e prosze o zdrowie dla wszystkich chorych ludzi, o zdrowie dla mojej i Gosi najbli¿szej rodziny. O to ¿eby Gosia urodzi³a zdrowe maleñstwo i sama by³a zdrowa. Prosze Ciê te¿ szybk¹ i œredni¹ wygran¹ , w totolotka, zebym móg³ zaczac normalne ¿ycie. Panie Bo¿e miej w swojej opiece mojego nie dawno zmar³ego Tatê a wczeœniej Mamê, których bardzo kocha³em a których strasznie mi brakuje. O lepiej p³atn¹ pracê dla mnie i dla wszystkich Ludzi, ¿ebyœmy mogli ¿yc godnie i utrzymywac swoje rodziny. I proszê miej w swojej opiece Gosie mnie i nasze jeszcze nie narodzone dziecko. Bardzo Ciê B³agam o To wszystko. Ament. Piotr

Imie: witek Dodano: 2003/11/28
Prosba:
prosimy o cudne lalki ka¿dego wieczora u nas na stancii oby nie z ds 2 i musz¹ byæ po¿¹dne i nieœmia³e. ziomeczkowie z podgrodzia

Imie: ANIA Dodano: 2003/11/27
Prosba:
Panie Bo¿e wybacz, ale zrobi³am b³¹d we wczorajszej proœbie na koñcu powinno byæ "spokój"!!! To ten stres :) !!!

Imie: Henryk Dodano: 2003/11/26
Prosba:
Proszê o koklusz , chorobê wrzodow¹ i platfusa resztê ju¿ mam

Imie: ANIA Dodano: 2003/11/26
Prosba:
Panie Bo¿e proszê ¿eby te m³otki z Podgrodzia nawróci³y siê i dali k... w koñcu œwiêty spokuj!!!

Imie: pawel Dodano: 2003/11/26
Prosba:
chce na koniec aby jakas zajebista laska mi zrobila loda PANIE!!!!!!!!!

Imie: Wzmaku Dodano: 2003/11/26
Prosba:
hm.......o nic....byle mojego Szefa czsem cosik jeblo :D

Imie: Mietek Dodano: 2003/11/25
Prosba:
Prosze Boga o to ¿eby mi wszyscy dali œwiêty spokój

Imie: Sylwester Dodano: 2003/11/25
Prosba:
Prosze o grom z jasnego nieba , ¿eby sie politycy opamiêtali. O wygran¹ du¿¹ w totolotka. O ladn¹ pogodê. O tañsze PKP, PKS. Za górnikow i medykow.

Imie: Tomasz Dodano: 2003/11/05
Prosba:
Proszê pana Boga o rozum, cierpliwo¶æ i chêci (do ¿ycia m.in.)

Imie: Tomasz Dodano: 2003/11/02
Prosba:
proszê Jezuska, o now± gumow± lalkê, o spadek cen prezerwatyw i wiêcej ³adnych dziewcz±t w moim otoczeniu.

Imie: Misza Dodano: 2003/11/01
Prosba:
Prosze o olsnienie niewiedzacych i slepych badz o skroocenie ich cierpien Wiecej litosci dla ludzi normalnych i oczyszczenie internetu z gory wam wszystkicm wladcom i wybawicielom dziekuje

Imie: Dorota Dodano: 2003/10/26
Prosba:
Zdrowie i Szczescie dla calej rodzinki i wszystkich ludzi na calym swiecie.

Imie: Jurek Dodano: 2003/10/26
Prosba:
Proszê o zdrowie dla ca³ej rodziny, i ¿ebym czêsto wygrywa³ w totolotka i o pieni¹dze

Imie: Yonash Dodano: 2003/10/25
Prosba:
Ja prosze bozie o to, zeby caly ten plugawy kosciol, ktory nam tylko umysly truje zamknela raz na zawsze. Bóg zaplaæ, bom biedny

Imie: Kalasanty Dodano: 2003/10/25
Prosba:
Prosze Jezusa o zamkniêcie tej strony, gdy¿ jest profanacj± religii i obra¿a uczucia katolików.

Imie: szaq-fu Dodano: 2003/10/23
Prosba:
prosze ojca panka o przyslanie mi wkladek magnetycznych, model dla koszykarzy.

Imie: Pankracy Dodano: 2003/10/23
Prosba:
Prosze kochanego pana Jezuska o nowa lalke Barbi dla mojej siostrzyczki oraz o rowerek dla mnie

Imie: Piotruś Dodano: 2003/10/22
Prosba:
Prosze o nawrocenie dla mojego brata bezboznika Bartusia ;P

Imie: Jarod Dodano: 2003/10/22
Prosba:
Chcia³ bym prosiæ o to ¿eby pijak piotrus nei by³ ju¿ pijakiem i nie bi³ ludzi po mordach jak leci. Amen :P

Imie: Tomasz Dodano: 2003/10/22
Prosba:
o cierpliwoϾ

Imie: Stowarzyszenie "Nasze Bobry" Dodano: 2003/10/22
Prosba:
Prosimy o modlitwê o to, aby w Polsce przetrwa³y wszystkie dziko ¿yj¹ce zwierzêta i abyœmy biegn¹c za Europ¹ nie stracili najcenniejszych rzeczy w naszym kraju

Imie: Nicole Dodano: 2003/09/18
Prosba:
Chcialabym prosic P. Boga aby mial opieke i wladze nad wyzdrowieniem malutkiej Patrycji. Lekarze wyciagneli ja z lona matki przez c-sekcje , jest siedmio miesiecznym wczesniaczkiem . Sa powiklania ,ma zaledwie jeden tydzien a juz cierpi dzieciatko. Blagam o pomoc . Ludzie dobrego serca - pomodlcie sie o jej zdrowko.- prosze . Niki

Imie: Katarzyna Dodano: 2003/09/09
Prosba:
Modle sie do Boga Ojca i prosze o Pokoj na Swiecie i o to, zeby zadne dzieci nie byly glodne, bite lub porzucane przez rodzicow, oraz aby caly Swiat sie przebudzil duchowo i zaprzestal nienawisc do bliznich, aby czlowiek przestal mordowac i jesc zwierzeta, poniewaz to nie tylko szkodzi zdrowiu (jedzenie trupow), ale tez jest wbew naukom Chrystusa, ktory przyszedl na Swiat jako Ksiaze Pokoju i nosiciel Milosci Uniwersalnej, aby dac wolnosc Swiatu i wszystkim Dzieciom Bozym, czyli wszelkim istotom stworzonym przez Boga Ojca, a nadewszystko pragne, aby JEZUS CHRYSTYS PRZYBYL PONOWNIE I POMOGL ZAGUBIONYM DUSZA ODNALEZC PRAWA DROGE! Pozdrawiam sedecznie z Nowego Jorku! Katarzyna M. Orlos, CHT @ http://www.uzdrawianie.us

Imie: wlochaty Dodano: 2003/09/02
Prosba:
Kocham Ciebie Panie Bo¿e!

Imie: Iwona Dodano: 2003/09/02
Prosba:
Przoszê o œwiadomoœæ dla siebie i ludzi.

Imie: Elzbieta Dodano: 2003/08/31
Prosba:
Prosze o pomoc w rozszrzeniu Kultu Milosierdzia Bozego.

Imie: Iwonka Dodano: 2003/08/30
Prosba:
Proszê o œwaidomoœæ.

Imie: lidka Dodano: 2003/08/29
Prosba:
Proszê o nawrócenie na Miłosierdzie Boże i zerwanie z na³ogiem dla mojej rodziny i mojego mê¿a. Bóg zap³aæ.

Imie: piotr Dodano: 2003/08/22
Prosba:
Prosze o szczescie dla dla mojej rodziny

Imie: Gra¿yna Dodano: 2003/08/11
Prosba:
Proszê Boga o zdrowie mojej mamy

Imie: Urszula Dodano: 2003/07/31
Prosba:
Proszê o zdrowie,o pomoc w wyleczeniu siê z choroby na która doœæ d³ugo chorujê.Aby na mojej drodze stan¹³ ktoœ kto mi pomo¿e.O zdrowie dla mojej rodziny i dla wszystkich ludzi i o nawrócenie siê grzeszników.

Imie: Telesfor Pratkowski Dodano: 2003/06/21
Prosba:
Prosze Boga Ojca ¯ywego o ³aske dla chorej mamusi i mojej ukochanej babuni Stefanii ktora sie bardzo meczy...a¿eby nasza rodzina by³a jak dawniej i aby wszystko sie u³o¿y³o....bardzo prosze Ojcze Panku Ciebie o to...i abym znalaz³ mi³oœæ swego ¿ycia mimo ¿e jestem troche u³omny...

Imie: Alina Dodano: 2003/06/13
Prosba:
Bardzo prosze Boga Ojca o nawrocenie dla mojej corki.Niech jej Bog Ojciec iJego Syn Milosierny,pozwoli uwierzyc na nowo.

Imie: Marcin Dodano: 2003/06/03
Prosba:
Panie Boze, prosze uchron mnie i caly swiat od zlych ludzi ktorzy zywia sie glupota i naiwnoscia z maluczkich i Milosierdzia Bozego.

Imie: Jerzy Dodano: 2003/05/23
Prosba:
Proszê Boga Ojca o opiekê mojej rodziny oraz o pomoc w zrealizowaniu moich wszelkich planów. Niech obraz Jezusa Chrystusa o trzech promieniach zawsze mi towarzyszy i chroni w ca³ym moim ¿yciu,a Mi³osierdzie Bo¿e niech bêdzie moim codziennym darem w przezwyciê¿eniu wszelkich prób. Jezu Ufam Tobie ka¿dego dnia choæby zw¹tpi³ ca³y œwiat w Twoje Mi³osierdzie, ja siê nie poddam bo wiem kiedy jest mi smutno Ty zawsze Jesteœ przy mnie i Pocieszasz mnie. Niech moja misja na Ziemii bêdzie wype³niona do koñca poprzez Krew Chrystusa, Jego Rany ,bo nasze obecne cierpienia i trudnoœci s¹ niczym w porównaniu z cierpieniami Jezusa Chrystusa jakie przeszed³ na swej drodze na Golgotê . Jego cierpienia na krzy¿u niech bêd¹ dla nas drogowskazem jak mamy postêpowaæ w obecnym ¿yciu na ziemi aby otrzymaæ dary Ducha Œwiêtego na ziemi a tak¿e obiecan¹ nagodê ju¿ za nasze zas³ugi w Niebie. Proszê Panie Bo¿e o dalsze dary dla Brata Panka Tadeusza aby wprowadza³ w ¿ycie na ca³ym œwiecie Twoje polecenia . Pragne mieæ taki obraz z wizerunkiem Jezusa Chrystusa z trzema promieniami który wydziela zapachy i leczy ludzi. Jak wielu ludziom móg³bym pomóc maj¹c taki obraz przy sobie. Wierzê ¿e kiedyœ dobra osoba z USA przyœle mi ten obraz i znowu bede móg³ leczyæ ludzi jak to czyni³em w 2001 roku je¿dz¹c po ca³ej Polsce wraz z lekarzami z Filipin. Niech Bo¿e Mi³osierdzie bêdzie rozsy³ane na wszystkie strony œwiata ,a otrzymaj¹c ten dar bedziemy mi³oœci¹ jedni dla drugich ,a nie wrogami jak to jest dotychczas. Panie Bo¿e b³ogos³aw wszystkim ludziom na wszystkich kontynentach ca³ej Ziemii. Amen. Jerzy B¹k 78-100 Ko³obrzeg ul. Budowlana 8/16 Polska

Imie: Maria Dodano: 2003/05/14
Prosba:
O wolnoœæ finansow¹ w kazdej sytuacji Pokój w sercach naszych

Imie: Andrzej Dodano: 2003/05/05
Prosba:
O dar pomocy innym ludziom

Imie: Marta Dodano: 2003/04/29
Prosba:
Chcialam prosiæ o ³askê powo³ania do zycia w zakonie ale najpierw zdania matury i dostania sie na studia.

Imie: Jerzy Dodano: 2003/04/27
Prosba:
o zdrowie i blogos³awiñstwo w rdzinie i firmie

Imie: Jan Paj¹k Dodano: 2003/04/24
Prosba:
Chcialbym prosic pana Boga, zeby Panek pisal wiecej i czesciej uaktualnial przepowiednie oraz dodawal nowe, ciekawe przepisy, np. kanapek z miesem, czyli z trupem.

Imie: Mateusz Dodano: 2003/04/14
Prosba:
Chcia³bym prosiæ Boga Ojca przedewszystkim o szczêœcie i zdrowie dla rodziny szczególnie dla zchorowanej mamy, ¿eby zaczê³a cieszyæ sie ¿yciem mimo problemów zdrowotnych i przeró¿nych trudnoœci. Prosi³bym by wszystko sie w ¿yciu u³o¿y³o i abym sie niezmarnowa³ i osi¹gn¹³ coœ, przesta³ byæ ofiar¹ losu i poœmiewiskiem przez moje drobne k³opoty z chorob¹ psychiczn¹. Bardzo chcia³bym przestaæ byæ uzale¿nionym od leków które mnie otêpiaj¹. Tak¿e wiele wiêcej ¿eby mog³o by sie spe³niæ o których ju¿ sam Bóg wie... znalezienie mi³oœci i docenienie mnie przez pewn¹ osobê, ¿ebym przesta³ byæ nieœmia³y i abym prze³ama³ lêki. Proszê o du¿o zdrowia, szczêœcia, mi³oœci, ¿eby nic nie brakowa³o i powodzenia we wszelkich marzeniach. Pozdrawiam z Polski, w której mog³o by byæ ¿eby by³o tu lepiej.