KSIĘGA GOŚCI.
Proszę tutaj się wpisać do księgi gości. Proszę pozostawić ślad po sobie,
podać dokładny adres, to powiadomię 6 godzin wcześniej o końcu świata.
Kto nie przestrzega moich wskazówek, praw, poleceń i się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu?
Ten jest automatycznie usuwany i nie będę odpowiadał na zadane pytanie?
Zbudowałem stronę „pytania, Forum” żebyście zadawali pytania do mnie,
Żebyście mogli podyskutować o nurtujących was problemach,
źebyście mogli się dowiedzieć więcej o planie Bożym.
Dlatego proszę tam zadawać pytania i przestrzegać moich poleceń.
Patrzycie i nie widzicie, czytacie i nie rozumiecie, tylko kpiny sobie robicie.
Zbudowaliście bożków i do nich modlicie się, takich jak "patron, opatrzność boża,
zostań z bogiem, z panem bogiem, Maryja dziewica, Ojciec święty, intencje i inni",
modlicie się do nich i dlatego wasze modlitwy nie są wysłuchane.
Na innych stronach w kościołach pokazujecie bożka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pokłony,
jemu się kłaniacie i do niego modlicie się. Dlatego wasze modlitwy nie zostają wysłuchane.
ZADAJE WAM PYTANIE - ŚLEPCZE, DOKĄD IDZIESZ TĄ DROGĄ I GDZIE ONA CIEBIE DOPROWADZI?
CZY TE WASZE BOŻKI WAS POWIADOMIĄ 6 GODZIN WCZEŚNIEJ O KOŃCU ŚWIATA?
NIE ROZUMIECIE, KTO ZNA GODZINĘ KOŃCA ŚWIATA?
DZIĘKUJE BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND.

Imie:
E-mail:
Strona:
Numer:
Twoj wpis:  

Rok: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imie:PioYT Dodano:2006/09/18
Strona:
Wpis:
Czemu tak pozno przychodzisz Bracie??

Imie:k.s Dodano:2006/06/15
Strona: http://www.stanibula.republika.pl
Wpis:
Pozdrawiam Milosierdziem Bozym brata Panka. Dziekuje za wszystko i prosze o blogoslawienstwa i dalsze zwyciestwa dla mnie i moich braci. Dziekuje bardzo. Licze na Ciebie Ojcze ze otrzymam kolejne zwyciestwo dzisiaj.

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2006/06/13
Strona: http://www.milosierdzie-boze.com
Wpis:
WIARA I MODLITWA I WYPOWIADANIE S£ÓW "LICZÊ NA CIEBIE OJCZE", CZYNI¥ CUDA. A NIE TRZYMANIE KCIUKÓW. TO, CO WAM DAM, TO MACIE, A CZEGO WAM NIE DAM TO TEGO NIE MACIE? Macie pretensje do zawodników, trenera o wszystko, do wszystkich, ¿e Polska przegrywa mecz, ale nie winicie siebie, nie wykonujecie tych poleceñ, co wam przekazujê na mojej stronie. Nale¿y wpisaæ swoj¹ proœbê http://milosierdzie-boze.com/oco/ocoprosiszboga.php i prosiæ Mi³osierdzie Bo¿e o zwyciêstwo, wypowiadaæ s³owa: LICZÊ NA CIEBIE OJCZE, ¯E OTRZYMAM ZWYCIÊSTWO DZISIAJ I NASTÊPNE ZWYCIÊSTWO DZISIAJ. Nale¿y siê cieszyæ ze zwyciêstwa i podziêkowaæ Mi³osierdziu Bo¿emu. Nale¿y prosiæ o nastêpne zwyciêstwo i Modliæ siê po Nowemu, a nie trzymaæ kciuki, tak jak to teraz robicie. Proszê prosiæ Mi³osierdzie Bo¿e, a otrzymacie zwyciêstwo. Napisa³em na stronie, ¿e Polska i Polacy s¹ nowym narodem Wybranym. Dlatego musicie wykonywaæ te polecenia, które wam przekazujê. Napisa³em na stronie, ¿e niema powrotu do tego, co ¿eœcie robili do 15/10/1995r. Teraz nale¿y budowaæ Nowe Mi³osierdzie po Nowemu. Wiêcej informacji jest na stronie www.milosierdzie-boze.com w temacie http://milosierdzie-boze.com/tak_nalezy_budowac.htm Dziêkujê bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:ziuta Dodano:2006/04/26
Strona: http://ziuta126.com.pl
Wpis:
jestem ziuta.wesz³am na t¹ strone . bo mi kazali>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. pozdrawiam brata tadeusza edmunda .... ziuta z oœwiêcinia

Imie:Dorota Dodano:2006/04/18
Strona:
Wpis:
pierwszy raz jestem na tej stonie .Wszystko po trochu ale mi sie podaba.Czytalam wiersze i jeszcze wroce.Powodzenia Dorota

Imie:lesioand Dodano:2006/02/28
Strona: http://www.tvsat24.com
Wpis:
superowo Was pozdrawiam i zapraszam, zmieniło się natej stronie.zmieniło!!

Imie:Artur Dodano:2006/02/08
Strona:
Wpis:
Szanowny kolego, chcialem powiadomic Pana o pewnym drobnym , acz istotnym fakcie: Chodzi o zasade dzialania wkladek "ROMI" - nie istnieje cos takiego jak "grawitacja pol magnetycznych". Albo grawitacja (sila ciezkosci), albo pole magnetyczne. Polaczenie obu pojec jest nonsensem. Pozdrawiam

Imie:Mateusz Dodano:2006/02/03
Strona:
Wpis:
Witam, czy móg³bym dostaæ ta wiadomoœæ o koñcu Œwiata sms'em czy tylko mailem?

Imie:Przemysław Łukasz Dodano:2006/01/30
Strona:
Wpis:
Bracie Panku prowadz nas przez ciemnosci. prosze powiadom mnie rowniez o koncu swiata.